Styrken ligger i overblikket ...

kvaliteten ligger i detaljen

... 30 års erfaring i branchen

CSR (Samfundsansvar)​

Finmann VVS/Entreprise ApS tager ansvarligt hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi i driften af vores virksomhed. Vi praktiserer god forretningsskik og gode forbruger- og arbejdsforhold, og vi overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

  • Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
  • Ingen diskrimination i ansættelse (ILO-konvention nr. 100 og 111)
  • Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
  • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konventioner nr. 155)
  • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning
  • ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vi respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og vi lever vi op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Finmann VVS/Entreprise ApS involverer sig i lokalsamfundet via medlemskab af lokale foreninger og netværksgrupper og deltager samtidig som aktiv samarbejdspartner med blandt andet det lokale jobcenter. Dertil skaber vi arbejdspladser og uddanner lærlinge, og vi sikrer fair lønninger, opfylder vores skattemæssige ansvar og tilbyder pensionsordninger for vores ansatte. Endvidere støtter vi op om lokale aktiviteter i form af diverse sponsorater.​

​Vores firma overholder gældende overenskomster og lovgivning i henhold til ferie, afskedigelse, arbejdstid med videre, og vi beskytter vores medarbejdere i forhold til arbejdsskader og barsel. Vi afholder ”Årlig Arbejdsmiljødrøftelse” og en løbende opfølgning af den lovpligtige APV, hvor vi har integreret politikker, målsætninger og mål indenfor arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

Følg os på facebook​

Virksomhed

Finmann VVS/Entreprise ApS

CVR: 38758683

Adresse

Tigervej 15

4600 Køge

Kontakt